Uvjeti poslovanja u internet trgovini

Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske te koja izvrši narudžbu i plaćanje u Internet trgovini www.encinautika.com. Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Uvjeti poslovanja Internet trgovine www.encinautika.com sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 79/2007; 125/07; 79/09; 89/09), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu, te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu Članka 43. ZZP. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje uvjeta poslovanja. ENCIKLOPEDIJA d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.

Cijene

Sve cijene su navedene u kunama s uključenim PDV-om. Cijene vrijede u trenutku naručivanja, u slučaju da se cijena tijekom narudžbe promijeni prodavatelj će o tom prethodno obavijestiti kupca. Zadržavamo pravo na pogreške, u slučaju pogreške bit ćete obaviješteni. U rijetkim slučajevima, zbog tehničkih nesavršenosti sinkronizacije podataka, moguće je da naručeni artikal nije više dostupan. U takvim slučajevima ćemo Vas obavijestiti u najkraćem mogućem roku te Vam odmah vratiti uplaćena sredstva ili otkazati naplatu karticom.

Plaćanje

Plaćanje je moguće izvršiti:

● kreditnom/debitnom karticom
● općom uplatnicom / virmanom /putem internet bankarstva doznakom na račun prodavatelja

Plaćanje općom uplatnicom, virmanom i internet bankarstvom

Primatelj uplate:

ENCIKLOPEDIJA d.o.o.
Dražanac 46 – Meje,
21000 Split, HRVATSKA

IBAN: HR4124070001100442975 – OTP banka

Pratite upute koje ćete dobiti po izvršenju narudžbe. Obratite pozornost na iznos koji trebate uplatiti. Molimo vas da uplatu izvršite u roku od tri dana od izvršenja narudžbe, inače neplaćenu narudžbu poništavamo.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Povrat robe i sredstava

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte uz broj narudžbe. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i nakon što utvrdimo postoji li umanjenje vrijednosti robe.

Robu vratite bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Povrat robe se vrši isključivo slanjem dostavnom službom – preporučeno s povratnicom, na adresu:

ENCIKLOPEDIJA d.o.o., Encinautika
Dražanac 46 – Meje,
21000 Split, HRVATSKA

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Preuzmite jednostrani raskid ugovora

Reklamacije

Reklamacija se mora poslati u roku od tri do četrnaest dana po zaprimanja robe, robu možemo zamijeniti ili vratiti novac, robu primamo povratno neoštećenu, nekorištenu i u originalnom pakiranju. Rok za povrat novaca je 30 dana od zaprimljene vraćene robe. Ako reklamacija bude poslana po isteku od 14 dana do 30 dana ukupno, roba se može samo zamijeniti s drugom u istoj vrijednosti. Nakon tog roka bit će nemoguće pozitivno odgovoriti na reklamaciju za povrat robe.
 
Reklamacije se mogu poslati na mail info@encinautika.com, na telefon 021/398-406 radnim danom od 8-16h ili pismenim putem na adresu ENCIKLOPEDIJA d.o.o. Dražanac 46 – Meje, 21000 Split, Hrvatska.

Primjedbe i prigovori

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 8., kupac može svoje pisane prigovore poslati elektronskom poštom na: info@encinautika.com. Na sve primjedbe i prigovore tvrtka ENCIKLOPEDIJA d.o.o. odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.
Preuzmite pisani prigovor

Mehanizmi izvansudskog rješavanja sporova

U slučaju eventualnog spora, trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće, nadležan je sud u Splitu.

Privatnost

Prodavatelj se obavezuje zaštititi osobne podatke Kupca na način da prikuplja samo podatke koji su nužni za ispunjenje naših obveza prema Kupcu. Podaci su dostupni samo operaterima web shopa Prodavatelja.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

Pravne odredbe

Autorska prava su u cijelosti zadržana.